Bestellings / Orders

BAIE BELANGRIK:

Met elke bestelling geplaas sal u 'n sms ontvang met die volgende inligting

Verw. Nr.
Bankbesonderhede & prys

Datum
Afhaal tye

Koekbesonderhede
Persoon se naam en ouderdom

Enige verskille, kansellasie en veranderings moet asb 3 werksdae voor afhaal aan ons gesms word.

GEEN SMS, GEEN BESTELLING

**********

PLEASE TAKE NOTE
With each order you will receive an sms with the following information

Ref. No
Bank details & price

Date
Collection times

Description of cake, person name and age

Any drifferences, cancellations or changes must be made 3 working days with an sms before collections.

NO SMS, NO ORDER.

Thank you